Fosfaatwijzer

Bronnen

Data van deze bedrijven vormen de basis van de Fosfaatwijzer.

 

 

Energieprijzen en eiwittoeslagprijzen rundvee

De energieprijs en de eiwittoeslagprijs worden berekend uit de actuele prijzen voor mengvoergrondstoffen. Eerst worden met lineaire programmering de prijzen van een reeks mengvoeders met uiteenlopende DVE-gehalten berekend. Vervolgens worden uit de prijzen van de mengvoeders de kVEM- en kVEVI-prijs plus de toeslagprijs per kg DVE berekend. De kosten voor toevoeging van mineralen en vitaminen zijn wel in de mengvoeders meegenomen, maar niet in de energie- en eiwittoeslagprijzen.

WUR Wageneningen University & Research

 

 

Prijzentabel rundveedrijfmest

De prijzentabel drijfmest betreft de ophaalbijdrage van rundveedrijfmest (mestcode 14) met de volgende specificaties: 1,5 kg fosfaat (P2O5) en 4 kg stikstof (N) per ton af boerderij inclusief bemonsteren, wegen en analyseren, mits geladen kan worden onder normale omstandigheden.

DCA MultiMedia BV

 

 

 

Prijzen en details co-producten

Van alle opgenomen diervoerders zijn per product de volgende gegevens meegenomen:  DS%, P, RE, DVE, VEM en prijs per ton.

DUYNIE B.V.

 


Postcode